Ιδιωτικά Φροντιστήρια
Φάνος Ιακώβου

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Να αναπτύξετε τις γνώσεις και να κατανοήσετε με πρακτικό τρόπο τις βασικές αρχές και τεχνικές της χρηματοοικονομικής λογιστικής,

Χρηματοοικονομική Λογιστική

LECTURE SUBJECT
1 IAS 1 – Presentation of Financial StatementsIAS 16 – Property Plant and Equipment
2 IAS 40 – Investment PropertyIAS 23 – Borrowing CostsIAS 20 – Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
3 IAS 36 – Impairment of Assets
4 IAS 38 – Intangible Assets
5 IAS 2 – InventoryIAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent AssetsIAS 10 – Events after the Reporting Period
6 IAS 12 – Income TaxesIFRS 5 – Non Current Asset Held for sale and Discontinued Operations
7 Financial Assets and Financial Liabilities/ Financial Instruments  (IAS32,39,IFRS 7,IFRS 9)
8 IAS 7 – The Statement of Cash Flows
9 Calculation and Interpretation of Accounting Ratios
10 The Conceptual & Regulatory Framework of Financial Reporting
The Legal Versus Commercial View of Accounting

Για να κάνετε εγγραφή σε μάθημα ή σε σεμινάριο διαδικτυακά, εύκολα και γρήγορα πατήστε ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

Τα μαθήματα Λογιστική και Πολιτική Οικονομία

προσφέρονται επίσης στις τοποθεσίες

Στη Ξυλοφάγου, σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Φροντιστήριο EasyWay Learning Center

Στο Κίτι, σε συνεργασία με τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Στέλιου Γαβρίλου.

Στην Αθηαίνου, σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Φροντιστήριο ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ.

Ιδιωτικά Φροντιστήρια Φάνος Ιακώβου

Για μας η εκπαίδευση ποτέ δεν ήταν επάγγελμα. Η εκπαίδευση για τα φροντιστήρια Φάνου Ιακώβου αποτελεί ένα λειτούργημα το οποίο υπηρετούμε με ζήλο και αφοσίωση για περισσότερα από 20 χρόνια.

Μοναδικός μας στόχος η σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών μας δίνοντας τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτύχουν στις όποιες εξετάσεις παρακαθίσουν αλλά και θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα.