Ιδιωτικά Φροντιστήρια
Φάνος Ιακώβου

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Να αναπτύξετε τις γνώσεις και να κατανοήσετε με πρακτικό τρόπο τις βασικές αρχές και τεχνικές της χρηματοοικονομικής λογιστικής,

Χρηματοοικονομική Λογιστική

LECTURE SUBJECT
1 IAS 1 – Presentation of Financial StatementsIAS 16 – Property Plant and Equipment
2 IAS 40 – Investment PropertyIAS 23 – Borrowing CostsIAS 20 – Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
3 IAS 36 – Impairment of Assets
4 IAS 38 – Intangible Assets
5 IAS 2 – InventoryIAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent AssetsIAS 10 – Events after the Reporting Period
6 IAS 12 – Income TaxesIFRS 5 – Non Current Asset Held for sale and Discontinued Operations
7 Financial Assets and Financial Liabilities/ Financial Instruments  (IAS32,39,IFRS 7,IFRS 9)
8 IAS 7 – The Statement of Cash Flows
9 Calculation and Interpretation of Accounting Ratios
10 The Conceptual & Regulatory Framework of Financial Reporting
The Legal Versus Commercial View of Accounting

© 2024 Phanos Iacovou Educational Centre Ltd. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo