Ιδιωτικά Φροντιστήρια
Φάνος Ιακώβου

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Να αναπτύξετε τις γνώσεις και να κατανοήσετε με πρακτικό τρόπο τις βασικές αρχές και τεχνικές της χρηματοοικονομικής λογιστικής,

Χρηματοοικονομική Λογιστική

LECTURE SUBJECT
1 IAS 1 – Presentation of Financial StatementsIAS 16 – Property Plant and Equipment
2 IAS 40 – Investment PropertyIAS 23 – Borrowing CostsIAS 20 – Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
3 IAS 36 – Impairment of Assets
4 IAS 38 – Intangible Assets
5 IAS 2 – InventoryIAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent AssetsIAS 10 – Events after the Reporting Period
6 IAS 12 – Income TaxesIFRS 5 – Non Current Asset Held for sale and Discontinued Operations
7 Financial Assets and Financial Liabilities/ Financial Instruments  (IAS32,39,IFRS 7,IFRS 9)
8 IAS 7 – The Statement of Cash Flows
9 Calculation and Interpretation of Accounting Ratios
10 The Conceptual & Regulatory Framework of Financial Reporting
The Legal Versus Commercial View of Accounting

Enroll now to a course or seminar online, easily and quickly, click Enroll now

Accounting and Economy courses

offer also to the locations

In Xylophagou, in collaboration with EasyWay Learning Center

In Kiti, in collaboration with Stelios Gabrilou Private Institute.

In Athienou, in collaboration with EUROGNOSI Private Institute.

Private Institute Phanos Iacovou

Education has never been a profession for us. For Phanos Iacovou Private Institute, education constitutes a duty that we have been committed to for more than 20 years.

Our ultimate aim being thorough and extensive education of our students that provides them with all necessary knowledge and ensures and guarantees success in all exams as well as in any future career.