Στατιστική / SPSS – PASW

  • Σεμινάρια Στατιστικής
  • Υποστήριξη στην εκπόνηση εργασιών
  • Υποστήριξη σε θέματα έρευνας
  • Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε άτομα που εργάζονται σε επιχειρήσεις και θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε θέματα ανάλυσης δεδομένων και έρευνας αγοράς και σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις στο μάθημα της Στατιστικής και της Μεθοδολογίας στην Έρευνα.

Εγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε το έντυπο Εγγραφής

Εγραφείτε τώρα