Λογιστικά Λογισμικά (Sage 50, Cycom-Sofia)

Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα που ήδη εργάζονται σε λογιστήρια επιχειρήσεων και σε λογιστικά/ελεγκτικά γραφεία, σε άτομα που θέλουν να εργοδοτηθούν σε τέτοιους οργανισμούς και άτομα που θέλουν να κρατούν τα λογιστικά βιβλία επιχειρήσεων και να εργάζονται από το σπίτι τους.

SAGE 50

  • To Sage 50 είναι το λογιστικό λογισμικό που χρησιμοποιούν οι πιο πολλές επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία.
  • Η εκμάθηση του Sage 50 αποτελείται από 3 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο διδάσκεται σε 21 ώρες (επτά 3-ώρα μαθήματα).

Cycom-Sofia

  • To Cycom-Sofia είναι το λογιστικό λογισμικό που χρησιμοποιούν οι πιο πολλές επιχειρήσεις στην Κύπρο.
  • Η εκμάθηση του Cycom-Sofia διδάσκεται σε 21 ώρες (επτά 3-ώρα μαθήματα).
Εγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε το έντυπο Εγγραφής

Εγραφείτε τώρα