ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Παραδίδονται φιλολογικά μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία)

  • Α, Β, Γ Λυκείου
  • Α, Β, Γ Γυμνασίου
  • Μαθήματα για αλλόγλωσσους
Εγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε το έντυπο Εγγραφής

Εγραφείτε τώρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Διδάσκει απόφοιτος Πανεπιστημίου Κρήτης με πολυετή πείρα και μεγάλες επιτυχίες στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Πλούσιο υλικό, ειδικά γραμμένο για ευκολότερη κατανόηση από τους μαθητές. Επίσης πραγματοποιείται ένα ολοκληρωμένο πακέτο διαγωνισμάτων – εκθέσεων προσομοίωσης Παγκυπρίων Εξετάσεων. Το μάθημα γίνεται σε ολιγομελή τμήματα για καλύτερη επαφή της καθηγήτριας με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.