ΑΓΓΛΙΚΑ

  • Cambridge (Junior, Starters, Movers, Flyers, KET, Intermediate, PET,
  • Pre-IGCSE, IGCSE, IELTS)
  • Παγκύπριες εξετάσεις
  • Κυβερνητικές εξετάσεις
  • Αστυνομικές εξετάσεις
Εγραφείτε τώρα

Συμπληρώστε το έντυπο Εγγραφής

Εγραφείτε τώρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Διδάσκει προσοντούχα καθηγήτρια με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα φροντιστήρια στην Κύπρο με πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η μέθοδος διδασκαλίας της (χρήση interactive boards, e-books, ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων) χαρακτηρίστηκε από τους μαθητές της ως «εμπνευσμένη και πρωτοποριακή».